اهداف گروه سانگ یانگ سواران

گروه سانگ یانگ سواران از تابستان سال ۹۴ با محوریت گرد هم آوردن دوستانی که از برند سانگ سانگ ( موسو – کوراندو الد- رکستون – کایرون – رودیوس – اکتیون – نیو اکتیون – نیو کوراندو‌ – تیوولی ) استفاده میکنند و در میان گذاشتن مشکلات فنی،استفاده از تجربیات پیشکسوتان، کمک به خرید لوازم یدکی اصلی با قیمت مناسب و …، شروع بکار نمود و در حال حاضر جمع کثیری از استفاده کنندگان این برند در حال فعالیت در این گروه‌ می باشند.

با توجه به ماهیت آفرود – آنرود اکثریت ماشین های این برند و علاقه همراهان به برگزاری تور های طبیعتگردی و مطرح نمودن نقاط قوت این برند در زمینه آفرود گروه طبیعت گردی به نام طبیعت گردان ایران من تشکیل که پس از‌مدتی با تغییر نام تحت عنوان ایران نیچرز فعالیت خود را پیگیری نموده و به توسعه طبیعت گردی در‌حد بضاعت خود پرداخته است.

این گروه مفتخر است یکی از پیشگامان شناساندن جاذبه های بکر طبیعی و زیبای کمتر دیده شده ایران، آموزش طبیعت گردی چه در حوزه تکنیکال رانندگی در طبیعت و چه در حوزه فرهنگ طبیعتگردی و اطلاعات عمومی و استفاده از تجهیزات جانبی و موثر در طبیعت گردی بوده و در کنار این موارد همواره‌ نگاه معنوی به دستگیری از کودکان بی سرپرست و کمک به آشنایی این عزیزان با طبیعت را دارد.

مروری بر رویداد های گذشته

سانگ یانگ سواران 1 (4)
سانگ یانگ سواران 1 (3)
سانگ یانگ سواران 1 (75)
سانگ یانگ سواران 1 (1)
سانگ یانگ سواران 1 (77)
سانگ یانگ سواران 1 (2)
سانگ یانگ سواران 1 (78)
سانگ یانگ سواران 1 (73)
سانگ یانگ سواران 1 (76)
سانگ یانگ سواران 1 (74)
سانگ یانگ سواران 1 (72)
سانگ یانگ سواران 1 (69)
سانگ یانگ سواران 1 (70)
سانگ یانگ سواران 1 (71)
سانگ یانگ سواران 1 (68)
سانگ یانگ سواران 1 (66)
سانگ یانگ سواران 1 (64)
سانگ یانگ سواران 1 (67)
سانگ یانگ سواران 1 (65)
سانگ یانگ سواران 1 (63)
سانگ یانگ سواران 1 (60)
سانگ یانگ سواران 1 (59)
سانگ یانگ سواران 1 (61)
سانگ یانگ سواران 1 (62)
سانگ یانگ سواران 1 (58)
سانگ یانگ سواران 1 (57)
سانگ یانگ سواران 1 (55)
سانگ یانگ سواران 1 (53)
سانگ یانگ سواران 1 (54)
سانگ یانگ سواران 1 (56)
سانگ یانگ سواران 1 (51)
سانگ یانگ سواران 1 (49)
سانگ یانگ سواران 1 (52)
سانگ یانگ سواران 1 (48)
سانگ یانگ سواران 1 (46)
سانگ یانگ سواران 1 (50)
سانگ یانگ سواران 1 (47)
سانگ یانگ سواران 1 (45)
سانگ یانگ سواران 1 (44)
سانگ یانگ سواران 1 (43)
سانگ یانگ سواران 1 (41)
سانگ یانگ سواران 1 (42)
سانگ یانگ سواران 1 (39)
سانگ یانگ سواران 1 (40)
سانگ یانگ سواران 1 (36)
سانگ یانگ سواران 1 (38)
سانگ یانگ سواران 1 (37)
سانگ یانگ سواران 1 (33)
سانگ یانگ سواران 1 (35)
سانگ یانگ سواران 1 (34)
سانگ یانگ سواران 1 (32)
سانگ یانگ سواران 1 (31)
سانگ یانگ سواران 1 (28)
سانگ یانگ سواران 1 (29)
سانگ یانگ سواران 1 (30)
سانگ یانگ سواران 1 (27)
سانگ یانگ سواران 1 (25)
سانگ یانگ سواران 1 (24)
سانگ یانگ سواران 1 (23)
سانگ یانگ سواران 1 (26)
سانگ یانگ سواران 1 (22)
سانگ یانگ سواران 1 (19)
سانگ یانگ سواران 1 (21)
سانگ یانگ سواران 1 (18)
سانگ یانگ سواران 1 (20)
سانگ یانگ سواران 1 (16)
سانگ یانگ سواران 1 (14)
سانگ یانگ سواران 1 (15)
سانگ یانگ سواران 1 (13)
سانگ یانگ سواران 1 (17)
سانگ یانگ سواران 1 (12)
سانگ یانگ سواران 1 (11)
سانگ یانگ سواران 1 (10)
سانگ یانگ سواران 1 (9)
سانگ یانگ سواران 1 (8)
سانگ یانگ سواران 1 (7)
سانگ یانگ سواران 1 (5)
سانگ یانگ سواران 1 (6)
سانگ یانگ سواران 1 (4) سانگ یانگ سواران 1 (3) سانگ یانگ سواران 1 (75) سانگ یانگ سواران 1 (1) سانگ یانگ سواران 1 (77) سانگ یانگ سواران 1 (2) سانگ یانگ سواران 1 (78) سانگ یانگ سواران 1 (73) سانگ یانگ سواران 1 (76) سانگ یانگ سواران 1 (74) سانگ یانگ سواران 1 (72) سانگ یانگ سواران 1 (69) سانگ یانگ سواران 1 (70) سانگ یانگ سواران 1 (71) سانگ یانگ سواران 1 (68) سانگ یانگ سواران 1 (66) سانگ یانگ سواران 1 (64) سانگ یانگ سواران 1 (67) سانگ یانگ سواران 1 (65) سانگ یانگ سواران 1 (63) سانگ یانگ سواران 1 (60) سانگ یانگ سواران 1 (59) سانگ یانگ سواران 1 (61) سانگ یانگ سواران 1 (62) سانگ یانگ سواران 1 (58) سانگ یانگ سواران 1 (57) سانگ یانگ سواران 1 (55) سانگ یانگ سواران 1 (53) سانگ یانگ سواران 1 (54) سانگ یانگ سواران 1 (56) سانگ یانگ سواران 1 (51) سانگ یانگ سواران 1 (49) سانگ یانگ سواران 1 (52) سانگ یانگ سواران 1 (48) سانگ یانگ سواران 1 (46) سانگ یانگ سواران 1 (50) سانگ یانگ سواران 1 (47) سانگ یانگ سواران 1 (45) سانگ یانگ سواران 1 (44) سانگ یانگ سواران 1 (43) سانگ یانگ سواران 1 (41) سانگ یانگ سواران 1 (42) سانگ یانگ سواران 1 (39) سانگ یانگ سواران 1 (40) سانگ یانگ سواران 1 (36) سانگ یانگ سواران 1 (38) سانگ یانگ سواران 1 (37) سانگ یانگ سواران 1 (33) سانگ یانگ سواران 1 (35) سانگ یانگ سواران 1 (34) سانگ یانگ سواران 1 (32) سانگ یانگ سواران 1 (31) سانگ یانگ سواران 1 (28) سانگ یانگ سواران 1 (29) سانگ یانگ سواران 1 (30) سانگ یانگ سواران 1 (27) سانگ یانگ سواران 1 (25) سانگ یانگ سواران 1 (24) سانگ یانگ سواران 1 (23) سانگ یانگ سواران 1 (26) سانگ یانگ سواران 1 (22) سانگ یانگ سواران 1 (19) سانگ یانگ سواران 1 (21) سانگ یانگ سواران 1 (18) سانگ یانگ سواران 1 (20) سانگ یانگ سواران 1 (16) سانگ یانگ سواران 1 (14) سانگ یانگ سواران 1 (15) سانگ یانگ سواران 1 (13) سانگ یانگ سواران 1 (17) سانگ یانگ سواران 1 (12) سانگ یانگ سواران 1 (11) سانگ یانگ سواران 1 (10) سانگ یانگ سواران 1 (9) سانگ یانگ سواران 1 (8) سانگ یانگ سواران 1 (7) سانگ یانگ سواران 1 (5) سانگ یانگ سواران 1 (6)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up