خدمات تیم دو دفرانسیل اردبیل آفرود
برگزاری همایشها  و تورهای طبیعت گردی  و آفرود
مشارکت در امداد و نجات نیازمندان  در مناطق صعب العبور که استان ما بدلیل شرایط کوهستانی بودن از پر حادثه ترین مناطق هست

اعزام تیم به مسابقات کشوری اتومبیل رانی آفرود

ایجاد و تاسیس پیست اختصاصی اردبیل آفرود در زمینی به مساحت ۵ هکتار برای تمرین..اموزش..و برگزاری مسابقات استانی و کشوری

مروری بر رویداد های گذشته

اردبیل آفرود (4)
اردبیل آفرود (36)
اردبیل آفرود (5)
اردبیل آفرود (3)
اردبیل آفرود (2)
اردبیل آفرود (39)
اردبیل آفرود (35)
اردبیل آفرود (1)
اردبیل آفرود (38)
اردبیل آفرود (37)
اردبیل آفرود (34)
اردبیل آفرود (33)
اردبیل آفرود (31)
اردبیل آفرود (32)
اردبیل آفرود (29)
اردبیل آفرود (28)
اردبیل آفرود (30)
اردبیل آفرود (25)
اردبیل آفرود (26)
اردبیل آفرود (27)
اردبیل آفرود (24)
اردبیل آفرود (22)
اردبیل آفرود (23)
اردبیل آفرود (21)
اردبیل آفرود (19)
اردبیل آفرود (20)
اردبیل آفرود (18)
اردبیل آفرود (15)
اردبیل آفرود (16)
اردبیل آفرود (17)
اردبیل آفرود (14)
اردبیل آفرود (12)
اردبیل آفرود (13)
اردبیل آفرود (11)
اردبیل آفرود (10)
اردبیل آفرود (9)
اردبیل آفرود (6)
اردبیل آفرود (8)
اردبیل آفرود (7)
اردبیل آفرود (4) اردبیل آفرود (36) اردبیل آفرود (5) اردبیل آفرود (3) اردبیل آفرود (2) اردبیل آفرود (39) اردبیل آفرود (35) اردبیل آفرود (1) اردبیل آفرود (38) اردبیل آفرود (37) اردبیل آفرود (34) اردبیل آفرود (33) اردبیل آفرود (31) اردبیل آفرود (32) اردبیل آفرود (29) اردبیل آفرود (28) اردبیل آفرود (30) اردبیل آفرود (25) اردبیل آفرود (26) اردبیل آفرود (27) اردبیل آفرود (24) اردبیل آفرود (22) اردبیل آفرود (23) اردبیل آفرود (21) اردبیل آفرود (19) اردبیل آفرود (20) اردبیل آفرود (18) اردبیل آفرود (15) اردبیل آفرود (16) اردبیل آفرود (17) اردبیل آفرود (14) اردبیل آفرود (12) اردبیل آفرود (13) اردبیل آفرود (11) اردبیل آفرود (10) اردبیل آفرود (9) اردبیل آفرود (6) اردبیل آفرود (8) اردبیل آفرود (7)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up