برگزار کننده رسمی تورهای آفرود و دارنده مجوز گردشگری

الیکا آفرود برگزار کننده منظم تورهای طبیعت گردی  با مجوز رسمی از سازمان گردشگری  ، همه هفته تورهای  طبیعت گردی و آفرود را با خودروهای مخصوص  با بکارگیری کادری مجرب و کارآزموده همراه با پشتیبانی فنی برگزار می کند .

مروری بر رویداد های گذشته
الیکا آفرود (12)
الیکا آفرود (9)
الیکا آفرود (11)
الیکا آفرود (10)
الیکا آفرود (3)
الیکا آفرود (8)
الیکا آفرود (4)
الیکا آفرود (5)
الیکا آفرود (6)
الیکا آفرود (7)
الیکا آفرود (2)
الیکا آفرود (23)
الیکا آفرود (1)
الیکا آفرود (22)
الیکا آفرود (20)
الیکا آفرود (21)
الیکا آفرود (18)
الیکا آفرود (19)
الیکا آفرود (17)
الیکا آفرود (16)
الیکا آفرود (14)
الیکا آفرود (13)
الیکا آفرود (15)
الیکا آفرود (12) الیکا آفرود (9) الیکا آفرود (11) الیکا آفرود (10) الیکا آفرود (3) الیکا آفرود (8) الیکا آفرود (4) الیکا آفرود (5) الیکا آفرود (6) الیکا آفرود (7) الیکا آفرود (2) الیکا آفرود (23) الیکا آفرود (1) الیکا آفرود (22) الیکا آفرود (20) الیکا آفرود (21) الیکا آفرود (18) الیکا آفرود (19) الیکا آفرود (17) الیکا آفرود (16) الیکا آفرود (14) الیکا آفرود (13) الیکا آفرود (15)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up