يك گروه دوستانه با آشنايي قبلي از یکدیگر و از بين بردن موانع صد راه براي جلو گيري از ممانعت از ورود افراد به مناطق دست نيافتني .

اهداف:حفظ محيط زيست و آشنايي با مناطق گردشگري و بر گزاري تور هاي آفرود و بالا بردن تجربه

مروری بر رویداد های گذشته
بهشهر آفرود (6)
بهشهر آفرود (5)
بهشهر آفرود (7)
بهشهر آفرود (4)
بهشهر آفرود (2)
بهشهر آفرود (1)
بهشهر آفرود (3)
بهشهر آفرود (9)
بهشهر آفرود (10)
بهشهر آفرود (8)
بهشهر آفرود (6) بهشهر آفرود (5) بهشهر آفرود (7) بهشهر آفرود (4) بهشهر آفرود (2) بهشهر آفرود (1) بهشهر آفرود (3) بهشهر آفرود (9) بهشهر آفرود (10) بهشهر آفرود (8)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up