مجموعه کاوه آفرود که بیش از ۲۲ سال است به صورت تخصصی روی خودرو های دودیفرانسیل و آفرود فعالیت میکند و خدماتی نظیر:

ساخت تجهیزات آفرودی از قبیل ساخت سپر،باربند،سینی زیر

تغییر زیربندی از شمش به لول و لیفت ارتفاع

تبدیل سیستم کاربران به انژکتور

تهیه و نصب موتور های 3uz و 2gr و… و دیفرانسیل های دیفلاک دار

تغییر سیستم ترمز خودرو از کفشک به دیسک

بازسازی صفر تا صد خودرو

نصب کیت بدنه و فیس لیفت

خدمات فنی و زیربندی،سیم کشی

مروری بر فعالیت ها

مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (8)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (13)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (12)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (5)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (7)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (11)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (10)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (4)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (9)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (6)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (2)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (3)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (1)
مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (8) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (13) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (12) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (5) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (7) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (11) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (10) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (4) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (9) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (6) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (2) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (3) مجموعه تیونینگ و تعمیرات تخصصی کاوه آفرود (1)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up