پیش به سوی هدف…. طبیعت بکر و زیبا که دور از دسترس هر کسیست….. و گستردگی و معرفی دوستان به یکدیگر……..‌‌‌ دوستان خوب ورزش و طبیعت دوست….. (( حامیان طبیعت )) با ۱۴۰ خودرو کمک دار………..مهدی غیاثی فرد

مروری بر رویداد های گذشته

🏞️زمین،تنها زیستگاه بشر را حفظ کنیم🏞️ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ همایش ملی کاشت نهال در جنگل سه هزار شهرستان تنکابن(استان مازندران)توسط اداره منابع طبیعی شهرستان تنکابن و همچنین با دعوت و مشارکت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن برگزار شد.
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (9)
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (7)
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (6)
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (5)
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (8)
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (2)
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (4)
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (3)
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (1)
۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (9) ۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (7) ۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (6) ۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (5) ۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (8) ۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (2) ۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (4) ۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (3) ۱۴۰۳-۰۱-۰۸ همایش ملی کاشت نهال (1)
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در واپسین روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ طی حکمی از طرف ریاست محترم هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران ، جناب آقای مهندس مهدی غیاثی فرد به عنوان (رئیس تورینگ سافاری ، آفرود کل استان مازندران )معرفی شدند.ایشان قبل از این جایگاه سرپرستی را بر عهده داشتند.
حکمی از طرف
حکمی از طرف ریاست محترم هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران ، جناب آقای مهندس مهدی غیاثی فرد به عنوان (رئیس تورینگ (1)
حکمی از طرف (3)
حکمی از طرف (5)
حکمی از طرف (4)
حکمی از طرف حکمی از طرف ریاست محترم هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران ، جناب آقای مهندس مهدی غیاثی فرد به عنوان (رئیس تورینگ (1) حکمی از طرف (3) حکمی از طرف (5) حکمی از طرف (4)
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز ۱۴۰۳ توسط سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مرقد مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد ، که با دعوت از گروه های آفرودی کشور ، به نمایندگی از گروه آفرود استان مازندران جمعا به تعداد ۶ خودرو حضور به عمل آوردیم.
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (11)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (10)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (5)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (6)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (8)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (7)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (4)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (9)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (2)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (3)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (1)
۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (11) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (10) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (5) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (6) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (8) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (7) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (4) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (9) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (2) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (3) ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ همایش ملی امداد و نجات در جاده ها در ایام نوروز (1)
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی به ثبت رسیده توسط کمیته آفرود هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن در طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (18)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (16)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (15)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (12)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (17)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (13)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (11)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (10)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (14)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (9)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (7)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (8)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (2)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (3)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (4)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (5)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (6)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (1)
۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (18) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (16) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (15) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (12) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (17) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (13) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (11) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (10) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (14) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (9) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (7) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (8) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (2) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (3) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (4) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (5) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (6) ۱۴۰۲-۱۱-۰۷ قسمتی دیگر از هزاران تصاویر و خاطرات طلائی (1)
۱۴۰۲/۱۱/۰۵👈بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت های کمیته آفرود هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (9)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (8)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (6)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (4)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (7)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (5)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه (1)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه (
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (3)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (26)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (25)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (24)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (23)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (22)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (21)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (17)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (20)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (18)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (16)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (19)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (13)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (15)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (14)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (11)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (12)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (10)
بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (9) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (8) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (6) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (4) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (7) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (5) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه (1) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (3) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (26) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (25) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (24) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (23) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (22) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (21) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (17) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (20) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (18) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (16) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (19) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (13) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (15) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (14) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (11) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (12) بخشی از خاطرات و تصاویر ثبت شده از فعالیت ه ( (10)
۱۴۰۲/۱۱/۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن در خصوص دور دوم مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن با حضور مسئولین محترم و اعضاء شورای شهر ،اعضا هیئت مدیره کمیته آفرود و جمعی از پیشکسوتان ورزش آفرود در سالن جلسات شورای شهر تنکابن.
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (13)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (17)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (15)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (14)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (18)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (16)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (10)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (9)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (12)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (11)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (8)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (6)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (3)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (4)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (5)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (7)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (2)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (1)
۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (13) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (17) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (15) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (14) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (18) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (16) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (10) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (9) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (12) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (11) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (8) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (6) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (3) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (4) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (5) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (7) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (2) ۱۴۰۲-۱۱-۰۴جلسه هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن (1)
۱۴۰۲/۰۹/۰۴جلسه بحران در دفتر ریاست محترم منابع طبیعی شهرستان تنکابن به منظور خاموش کردن مرحله دوم آتش سوزی در جنگل های دوهزار(ارتفاعات)با حضور جناب آقای مهندس غیاثی 👈ریاست کمیته آفرود ،دبیر هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن و سرپرست تورینگ سافاری استان مازندران.جناب آقای حیدری👈شورای محترم شهر تنکابن. علیرضا منصور کیا 👈رئیس کمیته موتورسواری شهرستان تنکابن و دیگر مسئولین شهرستان تنکابن.
photo_2023-11-26_17-03-35
photo_2023-11-26_17-03-27
photo_2023-11-26_17-03-37
photo_2023-11-26_17-03-17
photo_2023-11-26_17-03-24
photo_2023-11-26_17-03-31
photo_2023-11-26_17-03-20
photo_2023-11-26_17-02-54
photo_2023-11-26_17-03-35 photo_2023-11-26_17-03-27 photo_2023-11-26_17-03-37 photo_2023-11-26_17-03-17 photo_2023-11-26_17-03-24 photo_2023-11-26_17-03-31 photo_2023-11-26_17-03-20 photo_2023-11-26_17-02-54
۱۴۰۲/۰۸/۲۵🇮🇷👈برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور توسط کمیته آفرود تنکابن به تعداد ۱۲۰ نفر و ۳۰ راننده در ارتفاعات سه هزار .. لوح تقدیر به رسم یاد بود از طرف مدیر و معاون مرکز استعدادهای درخشان به جناب آقای مهدی غیاثی فرد به نمایندگی از همه ورزشکاران آفرود سوار
برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (1)
برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (5)
برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (2)
برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (6)
برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (7)
برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (3)
برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (8)
برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (4)
برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (1) برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (5) برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (2) برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (6) برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (7) برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (3) برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (8) برگزاری اولین و بزرگترین اردوی دانش آموزی کشور 25-8-4202 (4)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲/۷/۱۱ توسط هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن، بخشداری کوهستان، هلال احمر،محیط زیست،منابع طبیعی،نیروی انتظامی،شورا و دهیاریهای کوهستان ، شهرداری‌های تنکابن، شیرود،خرم آباد برگزار شد … پیامی برای همه که زمین تنها زیست گاه بشر است و همه ما برای حفظ و نگهداری آن مسئول هستیم ..👈👈👈اینکه فقط در فضای مجازی نقد کنیم نظرات کارشناسی بدیم چه کاری درست و غلط است ….میدانی باشیم و مسئولیت پذیر…
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (18)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (13)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (10)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (16)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (15)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (17)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (12)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (14)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (11)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (9)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (8)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (7)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (5)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (2)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (6)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (1)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (3)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (4)
همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (18) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (13) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (10) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (16) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (15) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (17) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (12) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (14) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (11) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (9) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (8) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (7) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (5) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (2) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (6) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (1) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (3) همایش بزرگ پاکسازی جنگلهای دوهزار و سه هزار تنکابن در مورخه ۱۴۰۲-۷-۱۱ (4)
مورخه۱۴۰۲/۶/۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن، هلال احمر،محیط زیست،منابع طبیعی ، نیروی انتظامی ،شورای شهر ، دهیاران ، گروه کوهنوردی و دیگر هیئتهای ورزشی داوطلب …. چند روز دیگر همایش بزرگ جهت پاکسازی جنگل ۲۰۰۰و ۳۰۰۰ با حضور ارگانها و نهادهای مردمی … در منطقه توریستی ، 👈👈 اطلاع رسانی جهت حفظ و نگهداری جنگلهای زیبا که زنگ خطر آن به صدا درآمده … شیرابه های زباله ها که به زمین نفوذ می‌کنند و آبهای چشمه ها و مزارع را آلوده 👈👈( زمین تنها زیستگاه بشر است ، برای حفظ و نگهداری آن همه ما مسئول هستیم و باید تلاش کنیم ) به زودی این بنر زیبا آماده و ارسال خواهد شد … به همراه پوشش خبری
مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب (1)
مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (7)
مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (8)
مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب (
مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (5)
مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (3)
مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (4)
مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (6)
مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب (1) مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (7) مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (8) مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (5) مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (3) مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (4) مورخه۱۴۰۲-۶-۲۹ جلسه هماهنگی بخشداری کوهستان با حضور هیئت موتور سواری و اتومب ( (6)
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ جلسه رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن و کمیته آفرود تنکابن ،به منظور هماهنگی‌ و برگزاری کارگاه یک روزه “مدیریت هیجانات منفی” در فضای باز(طبیعت) جهت پرسنل شاغل شبکه بهداشت و درمان
photo_6_2023-06-23_16-34-36
photo_5_2023-06-23_16-34-36
photo_4_2023-06-23_16-34-36
photo_3_2023-06-23_16-34-36
photo_2_2023-06-23_16-34-36
photo_1_2023-06-23_16-34-45
photo_1_2023-06-23_16-34-36
photo_7_2023-06-23_16-34-36
photo_6_2023-06-23_16-34-36 photo_5_2023-06-23_16-34-36 photo_4_2023-06-23_16-34-36 photo_3_2023-06-23_16-34-36 photo_2_2023-06-23_16-34-36 photo_1_2023-06-23_16-34-45 photo_1_2023-06-23_16-34-36 photo_7_2023-06-23_16-34-36
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ 🇮🇷🌹جلسه ریاست محترم هلال احمر شهرستان تنکابن با ریاست و اعضای محترم هیئت مدیره کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن جهت هماهنگی در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی ، امداد و نجات ، کمک های اولیه و…..در تمامی شرایط جوی در سالن جلسات هلال احمر.🌹🇮🇷
photo_2023-06-14_21-49-40
photo_2023-06-14_21-49-34
photo_2023-06-14_21-49-30
photo_2023-06-14_21-49-37
photo_2023-06-14_21-48-49
photo_2023-06-14_21-49-40 photo_2023-06-14_21-49-34 photo_2023-06-14_21-49-30 photo_2023-06-14_21-49-37 photo_2023-06-14_21-48-49
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر ،امداد و نجات،آموزش و چالش در شرایط بحرانی توسط هلال احمر شهرستان تنکابن با مشارکت و همکاری کمیته آفرود شهرستان تنکابن با تشکر از مدیریت محترم کمیته آفرود و اعضاء هیئت مدیره و تمامی عزیزانی که مارا در چنین امر مهمی یاری کردند.
۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (5)
۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (4)
۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (3)
۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (2)
۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (7)
۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (1)
۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (6)
۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (5) ۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (4) ۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (3) ۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (2) ۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (7) ۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (1) ۱۴۰۲-۰۲-۱۹ عملیات ساعت صفر هلال احمر (6)
۱۴۰۲/۰۲/۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سوار در شهرستان تنکابن … با تشکر از همه مسئولین محترم و شهردار محترم شیرود جناب آقای دکتر ، همچنین جناب آقای مهندس مهدی کابلی عزیز و ارگانهای دولتی و آقای حیدری ، منصور کیا ( اندرو سواران ) جناب آقای مهندس غیاثی رئیس کمیته آفرود شهرستان تنکابن(تیم اسکورت) ، جمعیت هلال احمر ، نیروی انتظامی، اداره ورزش و جوانان ، عوامل اسکورت تیم …
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (2)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (10)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (12)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (7)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (9)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (1)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (11)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (6)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (5)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (8)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (4)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (3)
۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (2) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (10) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (12) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (7) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (9) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (1) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (11) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (6) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (5) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (8) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (4) ۱۴۰۲-۰۲-۰۸مسابقه کشوری قهرمانان دوچرخه سواری (3)
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران و مشارکت و همکاری در اجرای مسابقات به سرپرستی جناب آقای مهندس مهدی غیاثی فرد رئیس کمیته آفرود ،دبیر هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن ،سرپرست تورینگ سافاری استان مازندران به همراه اعضاء هیئت مدیره از شهرستان تنکابن.
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (11)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (25)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (27)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (23)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (30)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (26)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (31)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (29)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (24)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (28)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (20)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (21)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (19)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (22)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (16)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (18)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (15)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (17)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (13)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (14)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (12)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (9)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (8)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (10)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (7)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (6)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (5)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (4)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (3)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (2)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (1)
۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (11) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (25) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (27) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (23) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (30) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (26) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (31) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (29) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (24) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (28) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (20) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (21) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (19) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (22) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (16) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (18) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (15) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (17) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (13) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (14) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (12) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (9) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (8) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (10) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (7) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (6) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (5) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (4) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (3) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (2) ۱۴۰۱-۰۷-۳۰ شرکت در مسابقات آفرود ساری منطقه ساحلی فرح آباد در استان مازندران (1)
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن 👈👈((پیچ بن الموت)) معنای واقعی عالی بودید. آفرود فقط یک ورزش یا طبیعت گردی نیست بلکه به ما یاد داد معنی وحدت، اتحاد،صبرو و شکیبایی و مدیریت در شرایط سخت و تصمیم گیری در کوتاه ترین زمان ممکن جهت جلوگیری از هرگونه حادثه . که در زندگی شخصی هم از آن بهره گرفتیم …پرچمداران مازندران تنکابن مثل همیشه عالی بودید … پر ثبات و با تجربه عمل کردید برای ساختن روز خوب با توجه به طولانی بودن مسیر⁦ ⁦🇮🇷⁩ آفرودر واقعی باید بزرگ بین و دل دریایی داشته باشد .. عشق بازی قیمتی ندارد
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (26)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (22)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (24)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (25)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (19)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (20)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (23)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (21)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (18)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (17)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (12)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (14)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (16)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (10)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (13)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (11)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (15)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (8)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (9)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (7)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (1)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (6)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (4)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (3)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (2)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (5)
تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (26) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (22) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (24) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (25) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (19) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (20) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (23) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (21) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (18) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (17) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (12) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (14) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (16) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (10) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (13) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (11) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (15) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (8) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (9) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (7) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (1) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (6) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (4) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (3) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (2) تور کمیته آفرود شهرستان تنکابن ((پیچ بن الموت)) (5)
۱۴۰۰/۱۲/۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (بماند به یادگار)به عمل کار برآید … همیشه کایزنها و کارهای جدید رو پیش قدم بودید … حرکت زیبا در مسابقات آفرود که شک نداریم از این به بعد کپی خواهد شد ✌️ نسخه اصلی از پاندا آفرود این کار بزرگ و پر بیننده که رکورد دار شد و مورد استقبال خیلی از عزیزانمان حتی در استانهای دیگر شد ‌ .. افتخار آفرینان 🇮🇷
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (25)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (22)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (17)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (23)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (19)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (16)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (20)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (24)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (18)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (21)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (15)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (14)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (12)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (10)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (9)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (6)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (13)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (11)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (7)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (8)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (5)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (3)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (4)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (2)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (1)
۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (25) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (22) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (17) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (23) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (19) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (16) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (20) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (24) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (18) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (21) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (15) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (14) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (12) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (10) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (9) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (6) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (13) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (11) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (7) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (8) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (5) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (3) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (4) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (2) ۱۴۰۰۱۲۰۶اولین دوره مسابقات بزرگ آفرود در شهرستان تنکابن (1)
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن 👈رژه کمیته آفرود هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن با تعامل و همکاری ارگان های دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی در مرکز شهر تنکابن.با تشکر از تمامی عزیزانی که در این امر مهم و زیبا مارا یاری نمودند.🇮🇷🇮🇷🇮🇷
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (10)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (12)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (11)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (3)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (5)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (7)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (4)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (8)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (9)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (6)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (1)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (2)
۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (10) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (12) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (11) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (3) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (5) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (7) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (4) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (8) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (9) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (6) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (1) ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ بزرگترین همایش رسمی توسط ورزشکاران پر ثبات کمیته آفرود شهرستان تنکابن (2)
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت ۷صبح. عملیات ساعت صفر هلال احمر مانور سیل و زلزله و بلایای طبیعی با تعامل کمیته آفرود شهرستان تنکابن و اعضا محترم هیئت مدیره کمیته آفرود با حضور مسئولین محترم شهرستان تنکابن و استان مازندران و پخش زنده از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (10)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (7)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (9)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (12)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (11)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (8)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (13)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (4)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (5)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (6)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (2)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (3)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (1)
عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (10) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (7) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (9) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (12) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (11) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (8) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (13) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (4) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (5) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (6) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (2) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (3) عملیات ساعت صفر هلال احمر ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ (1)
آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز..۸۰ دستگاه موتور سنگین مبدا از ساری ،چالوس،نوشهر ،تنکابن با تشکر از ورزشکاران نمونه و مسئولین محترم ..آقایان یگانگی،حیدری،مهندس غیاثی فرد ،شکوهی ، جناب سرهنگ شمس و دیگر عزیزانی مارا همراهی کردند ‌‌….
آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (5)
آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (4)
آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (3)
آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (2)
آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (1)
آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (6)
آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (7)
آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (5) آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (4) آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (3) آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (2) آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (1) آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (6) آخرین روز تابستان۱۴۰۰با ورزشکاران مازندران و مسئولین عزیز (7)
۱۳۹۹/۱۰/۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ به هموطنان عزیز ✨ممنون از همه دوستانی که همیشه حس انسان دوستانه قوی داشتند….✨ما هم میتوانیم به راحتی عبور کنیم از کنار کسانی که گرفتار شدند در برف سنگین….✨درود بر همه شما عزیزان و خانواده بزرگ پاندا آفرود تنکابن…تشکر از آقایان…محمد عبداللهی، حمید آبائی، سالار جیربندی، سید رضا حسینی، احمد ابوالحسنی و مدیریت محترم کمیته آفرود شهرستان تنکابن جناب آقای مهندس مهدی غیاثی فرد.
۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (7)
۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (6)
۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (5)
۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (3)
۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (2)
۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (1)
۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (4)
۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (7) ۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (6) ۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (5) ۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (3) ۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (2) ۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (1) ۱۳۹۹-۱۰-۰۵نمونه های امداد کمیته آفرود شهرستان تنکابن در جاده ۲۰۰۰ (4)
۱۳۹۹/۰۹/۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن با حضور شهردار ،اعضا شورا ، رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی ، ریاست محترم کمیته آفرود ، ریاست محترم اورژانس ،خبرنگار محترم صدا و سیما ، نماینده سازمان هلال احمر و اعضا هیئت مدیره کمیته آفرود……برگذار شد💢خروجی این جلسه به زودی به رویت دوستان خواهد رسید💢همایش روز پنجشنبه و ارسال بسته های معیشتی به ارتفاعات شهرستان به همراه تیم پزشکی و دارو و ماسک + مایع ضد عفونی کننده…..با تشکر از تمامی دوستانی که خاطره می سازند و هدف زیبایی را دنبال میکنند
۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (7)
۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (5)
۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (2)
۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (8)
۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (4)
۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (6)
۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (3)
۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (1)
۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (7) ۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (5) ۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (2) ۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (8) ۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (4) ۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (6) ۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (3) ۱۳۹۹-۰۹-۲۵جلسه کمیته آفرود در دفتر شهردار محترم تنکابن (1)
دوشنبه ۹۹/۰۷/۲۸ بارگذاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس اداره محترم شبکه بهداشت با مشارکت کمیته آفرود هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان تنکابن و شهرداری تنکابن.✨به مناسب هفته سلامت زنان و هفته بهداشت روان✨💢👈با حضور جناب آقای مهندس مهدی غیاثی فرد ریاست محترم کمیته آفرود ، جناب آقای ناصر حیدری عضو شورای شهر و رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی ، جناب آقای دکتر نژاد مقدم ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان ، سرکار خانم سلیمی خبرنگار محترم شهرستان تنکابن ، اعضا محترم هیئت مدیره کمیته آفرود و دیگر عزیزان همراه.💢💖
photo_2023-06-14_21-47-32
photo_2023-06-14_21-47-25
photo_2023-06-14_21-47-16
photo_2023-06-14_21-47-13
photo_2023-06-14_21-47-08
photo_2023-06-14_21-47-04
photo_2023-06-14_21-47-30
photo_2023-06-14_21-46-58
photo_2023-06-14_21-47-20
photo_2023-06-14_21-47-01
photo_2023-06-14_21-46-53
photo_2023-06-14_21-46-29
photo_2023-06-14_21-47-32 photo_2023-06-14_21-47-25 photo_2023-06-14_21-47-16 photo_2023-06-14_21-47-13 photo_2023-06-14_21-47-08 photo_2023-06-14_21-47-04 photo_2023-06-14_21-47-30 photo_2023-06-14_21-46-58 photo_2023-06-14_21-47-20 photo_2023-06-14_21-47-01 photo_2023-06-14_21-46-53 photo_2023-06-14_21-46-29
دور همی پاندا آفرود 2
پاندا آفرود 2 (13)
پاندا آفرود 2 (12)
پاندا آفرود 2 (9)
پاندا آفرود 2 (14)
پاندا آفرود 2 (6)
پاندا آفرود 2 (10)
پاندا آفرود 2 (8)
پاندا آفرود 2 (7)
پاندا آفرود 2 (4)
پاندا آفرود 2 (2)
پاندا آفرود 2 (18)
پاندا آفرود 2 (3)
پاندا آفرود 2 (16)
پاندا آفرود 2 (17)
پاندا آفرود 2 (1)
پاندا آفرود 2 (15)
پاندا آفرود 2 (13) پاندا آفرود 2 (12) پاندا آفرود 2 (9) پاندا آفرود 2 (14) پاندا آفرود 2 (6) پاندا آفرود 2 (10) پاندا آفرود 2 (8) پاندا آفرود 2 (7) پاندا آفرود 2 (4) پاندا آفرود 2 (2) پاندا آفرود 2 (18) پاندا آفرود 2 (3) پاندا آفرود 2 (16) پاندا آفرود 2 (17) پاندا آفرود 2 (1) پاندا آفرود 2 (15)
دور همی پاندا آفرود 1
پاندا آفرود (11)
پاندا آفرود (7)
پاندا آفرود (5)
پاندا آفرود (10)
پاندا آفرود (2)
پاندا آفرود (8)
پاندا آفرود (9)
پاندا آفرود (3)
پاندا آفرود (4)
پاندا آفرود (6)
پاندا آفرود (1)
پاندا آفرود (30)
پاندا آفرود (29)
پاندا آفرود (26)
پاندا آفرود (28)
پاندا آفرود (24)
پاندا آفرود (22)
پاندا آفرود (21)
پاندا آفرود (20)
پاندا آفرود (17)
پاندا آفرود (18)
پاندا آفرود (19)
پاندا آفرود (16)
پاندا آفرود (14)
پاندا آفرود (12)
پاندا آفرود (13)
پاندا آفرود (11) پاندا آفرود (7) پاندا آفرود (5) پاندا آفرود (10) پاندا آفرود (2) پاندا آفرود (8) پاندا آفرود (9) پاندا آفرود (3) پاندا آفرود (4) پاندا آفرود (6) پاندا آفرود (1) پاندا آفرود (30) پاندا آفرود (29) پاندا آفرود (26) پاندا آفرود (28) پاندا آفرود (24) پاندا آفرود (22) پاندا آفرود (21) پاندا آفرود (20) پاندا آفرود (17) پاندا آفرود (18) پاندا آفرود (19) پاندا آفرود (16) پاندا آفرود (14) پاندا آفرود (12) پاندا آفرود (13)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up