هدف گروه كمك به طبيعت و برنامه هاي دور همي براي دوستان طبيعت گرد و اشنايي دوستان با مناطق أطراف تهران

که فقط در شش ماه گذشته تعداد ٣٠ سفر به أطراف تهران داشتيم

مروری بر رویداد های گذشته

آفرود لند (14)
آفرود لند (9)
آفرود لند (13)
آفرود لند (12)
آفرود لند (7)
آفرود لند (5)
آفرود لند (8)
آفرود لند (11)
آفرود لند (6)
آفرود لند (10)
آفرود لند (4)
آفرود لند (3)
آفرود لند (1)
آفرود لند (15)
آفرود لند (2)
آفرود لند (14) آفرود لند (9) آفرود لند (13) آفرود لند (12) آفرود لند (7) آفرود لند (5) آفرود لند (8) آفرود لند (11) آفرود لند (6) آفرود لند (10) آفرود لند (4) آفرود لند (3) آفرود لند (1) آفرود لند (15) آفرود لند (2)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up