تاسیس ۱۳۸۷
تنها کلوپ رسمی بلیزر در کشور
اولین گروه منسجم خودرویی کشور
زیر نظر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران
زیر مجموعه انجمن خودروهای تاریخی ایران

 مخصوصا زیر مجموعه فدراسیون بین المللی خودروهای تاریخی FIVA

photo_2023-04-15_18-20-21

مروری بر رویداد های گذشته

همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (5)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (8)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (10)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (9)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (3)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (2)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (7)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (1)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (4)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (6)
همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (5) همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (8) همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (10) همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (9) همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (3) همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (2) همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (7) همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (1) همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (4) همایش تهران ایران مال ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ (6)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (4)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (2)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (9)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (5)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (3)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (6)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (1)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (7)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (8)
18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (4) 18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (2) 18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (9) 18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (5) 18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (3) 18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (6) 18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (1) 18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (7) 18تا20 خرداد 1401 تور گیلان، دریاچه ویستان (8)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up