کمپانی مانرود
تولید کننده تراک کمپر ، چادرهای سقفی خودرو و لوازم جانبی خودروهای آفرود
با ده سال سابقه فعالیت
ارائه دهنده :
خدمات تولید قراردادی با نام تجاری مشتری(OEM services)
خدمات تولید محصول برای مشتری با حفظ مالکیت معنوی (ODM services)

مروری بر تولیدات

products

007 copy
Phonix awning
006 copy
dragon awning
005 copy
002 copy
004 copy
003 copy
001 copy
007 copy Phonix awning 006 copy dragon awning 005 copy 002 copy 004 copy 003 copy 001 copy

Buffalo truck camper

Buffalo truck camper (7)
Buffalo truck camper (1)
Buffalo truck camper (5)
Buffalo truck camper (3)
Buffalo truck camper (2)
Buffalo truck camper (8)
Buffalo truck camper (6)
Buffalo truck camper (10)
Buffalo truck camper (4)
Buffalo truck camper (9)
Buffalo truck camper (7) Buffalo truck camper (1) Buffalo truck camper (5) Buffalo truck camper (3) Buffalo truck camper (2) Buffalo truck camper (8) Buffalo truck camper (6) Buffalo truck camper (10) Buffalo truck camper (4) Buffalo truck camper (9)

skyhome

0001
skyhome (4)
0001
0003
0001 skyhome (4) 0001 0003

summit home

0001
0003
0002
0001 0003 0002

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up